درباره بازی

بازی آنلاین دزدان دریایی که باید تمام جواهرات مشابه را مطابقت دهید، برای سرگرمی بیشتر بازی ، از 4 یا 5 جواهر کبریت درست کنید، که به شما کمک می کند سطح را کامل نمائید، 3 جواهر یا بیشتر از همان نوع را عوض کرده و مطابقت دهید و امتیازات بیشتری کسب کنید.

بازی آنلاین دزدان دریایی

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.