درباره بازی

Squidward توسط آقای خرچنگ مجبور به تمیز کردن اطراف و جمع آوری زباله ها شده است با استفاده از صفحه کلید بازی کنید

دیدگاه‌ها #4

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.