درباره بازی

هیولاها برای رسیدن به مقصد خود خیلی عجله دارند ، با فشار کلید Spaceبازی شروع می شود و هیولاها شروع به تاب خوردن می کنند با فشار دوباره Space هیولایی که روی ساختمان قرار دارد آنجا می چسبد و دیگر حول آن تاب می خورد این کار باید به سرعت انجام شود تا جاذبه کمترین تاثیر را روی حرکت آنها داشته باشد.  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.