درباره بازی

با ساتفاده از کلید های جهت نما ماشین را به جلو برانید ، مراقب موانعی که در جاده هست باشد  

دیدگاه‌ها #6

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.