درباره بازی

ماجرای تعقیب و گریز میگ میگ و کایوت که گویا پایانی ندارد! این بار شما در نقش کایوت هستید که سوار بر راکت باید به تعقیب میگ میگ بپردازید.  

دیدگاه‌ها #4

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.