درباره بازی

به سوپرمن در محافظت از متروپلیس کمک کنید ! این بازی با صفحه کلید انجام می شود.  

دیدگاه‌ها #7

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.