درباره بازی

با استفاده از گوی آبی که با کش بسته شده است و در اختیار دارید تمامی دایره های آبی تو خالی را جمع کنید ، مراقب موانع باشید در مرحله های بعدی دایره هایی مشخص می شود که نباید گوی شما آنها را لمس نماید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.