درباره بازی

شما کاپیتان یک کشتی بدنام دزدان دریایی هستید که برای تصاحب گنج بزرگ به صخره کوتلاس آمده اید ، دشمنان شما از کنج محافظت می کنند ایا می توانید آنها را شکست دهید؟ با کلید های جهت نما حرکت منید و با Space شلیک نمائید

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.