درباره بازی

در افق 5 کشتی از دزدان دریایی مشاهده می شود ، شما نه گلوله برای توپ دارید ، سعی کنید همه کشتی ها  را غرق کنید با کلیدهای جهت نما هدف بگیرید و با Space شلیک نمائید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.