درباره بازی

در این بازی باید با پرتاب حباب به سمت حبابهای هم شکل خود آن ها را حذف نمائید ، دقت کنید که یک پرتاب اشتباه ممکن است بازی را به شدت گیج کننده و غیر قابل پایان کند.بازی به دو صورت مستقیم (Straight-Up) و توپ (Ball) برگزار می شود.  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.