درباره بازی

یک بازی بسیار اعتیاد آور  به سبک بازی های حذف توپ های همرنگ می باشد ، به کمک راهنمای ابتدای بازی باید رنگ های مشابه را در کنار هم قرار دهید تا حذف شوند.  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.