درباره بازی

یک بازی از سری بازی هایی که باید باعث رشد و تکامل شوید ، در یان بازی کارهایی که لازم است را برای رشد و تکامل انجام دهید ، به نیاز های روبات توجه کنید.

دیدگاه‌ها #5

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.