درباره بازی

به موش با نمک داستان کمک کنید تا بتواند تمام پنیر های بازی را به دست بیاورد ، دقت داشته باشید رد شکار پنیر از خطرات موجود در مراحل بازی دوری کنید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.