درباره بازی

در این بازی با استفاده از ماوس باید افراد مسلح پشت در را از بین ببرید ، قبل از اینکه به شما شلیک کنند، دقت کنید که فقط با شلیک به تروریست ها از بانک محافظت نمائید .

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.