درباره بازی

توبی یک سگ بسیار دوست داشتنی است با استفاده از بادبزنی که در اختیار شما است به او کمک کنید تا بالون را به مقصد معین شده برساند ، دقت کنید که بالون به جاهای نوک تیز و دیواره ها برخورد نکند. بازی با موس انجام می شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.