درباره بازی

از سری بازی های مهیج المپیک حیوانات که در آن باید با توجه به راهنمای ابتدای بازی و با کمک کلید های جهت نما ، خارپشت را یاری کنید تا از روی مانع بلند به درستی بپرد.

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.