درباره بازی

اسپونکی نام یک سگ بسیار شجاع است که در پی حمله بیگانگان ، می خواهد از سایه اش دفاع کند ، به او کمک کنید تادر جنگ با بیگانگان پیروز شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.