درباره بازی

یک بازی بسیار جذاب که در ارتباط با تغذیه حیوانات است . در ین بازی با توجه به راهنمای ابتدای بازی باید با استراتژی مناسب از هر مرحله عبور کنید ، سعی کنید با بیشترین مقدار ستاره مرحله را پشت سر بگذارید.

دیدگاه‌ها #2

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.