درباره بازی

زامبی ها می خواهند از شما انتقام بگیرند و شما به عنوان یک سرباز باید با آنها بجنگید و آنها را نابود نمائید.با ساتفاده از کلیدهای جهت نما حرکت کنید ، با A به سمت زامبی ها شلیک کرده و با S از چاقو استفاده نمائید.

دیدگاه‌ها #2

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.