درباره بازی

بیگانگان بازگشته اند ! باید به قطره سبز کمک کنید تا درون جعبه برود و خودش را به سیاره اش برساند.این بازی با ماوس انجام می شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.