درباره بازی

به زنبورها کمک کنید تا خودشان را به کندو برسانند ، در راه کندو تا می توانند باید عسل را جمع آوری نمایند. این بازی با موس انجام می شود.

دیدگاه‌ها #3

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.