درباره بازی

یک بازی آنلاین فیزیکی دیگر که قهرمانان آن مایع هستند. در این بازی باید تمام شخصیت های همرنگ مایع را بع هم برسانید تا تبدیل به یک مایع بزرگ شوند.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.