درباره بازی

رانندگی با اتومبیل برفی در جنگل ، مراقب باشید به موانع برخورد نکنید و با جمع آوری ستاره ها سعی کنید بیشترین امتیاز را به دست بیاورید.بازی با کلیدهای جهت نمای کیبورد انجام می شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.