درباره بازی

به جوجه تیغی کمک کنید تا بالن ها را بترکاند و بتواند مراحل را یک یپس از دیگری به پایان برساند.تعداد جوجه تیغی در هر مرحله محدود است .باید با دقت آنها را پرتاب کنید تا تمام بالن ها بترکد؛ بازی با موس انجام می شود.ه دلیل حجم بالای بازی (حدود 4 مگابایت)باید کمی صبر کنید تا فایل بارگذاری شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.