درباره بازی

با کلیک روی سربازان چترباز آنها را از فرود در دریا و مرگ توسط کوسه های سفید نجات دهید. با کلیک روی چترباز ها می توانید آنها را نجات دهید . به جهت و قدرت وزش باد هم دقت نمائید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.