درباره بازی

در این بازی باید از هواپیما بیرون بپرید و سعی کنید که با کمترین فاصله ممکن نسبت به هدف فرود بیایید. وقتی به ارتفاع مناسب رسیدید با یکبار کلیک چتر نجات باز خواهد شد. با حرکت دادن ماوس سعی کنید در محل مشخص شده فرود بیایید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.