درباره بازی

بازی گمشده در مهاجرت یک بازی آنلاین علمی و فکری  برای تقویت کنترل شناختی شما و بهبود عملکرد سریع و مناسب می باشد.در این بازی باید با دقت به پرندگان نگاه کنید وجهت  پرنده ای که مسیر اشتباه را طی می کند را با استفاده از کلیدها یجهت نمای کیبورد انتخاب نمائید.اگر همه پرندگان در یک مسیر بودند همان مسیر صحیح را بزنید. زمان شما برای انجام این کار محدود است. سعی کنید این بازی را چند روز یکبار انجام دهید و هر بار سرعت و دقت خودتان را بهبود ببخشید تا با این کار بتوانید تمرکز و دقت خودتان را تقویت نمائید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.