درباره بازی

در این بازی با کمک کیبورد هواپیمای خودتان را کنترل کنید و به دشمنان تیراندازی نمائید تا بتوانید به مرحله بعدی بروید.

دیدگاه‌ها #3

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.