درباره بازی

در این بازی باید با استفاده از کلیدهای جهت نمای کیبورد سعی کنید زمان بیشتری سالم باقی بمانید! مرد بد جنسی قصد آزار سگ آبی شما را دارد و مدام به پرتاب شن و آجر می پردازد از دست این اشیاء مزاحم فرار کنید.

دیدگاه‌ها #2

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.