درباره بازی

در مسیر کارخانه حرکت کنید و با تفنگ به دشمنان و بشکه های قابل انفجار و جعبه ها شلیک نمائید ، به راهنمای ابتدای بازی هم توجه کنید تا بتوانید از قابلیت های خودتان به بهترین شکل استفاده کنید.

دیدگاه‌ها #3

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.