درباره بازی

در این بازی با استفاده از پرش های پیاپی حشره را از موانع عبور داده وسعی کنید مسافت بیشتری را سپری نمایئد.بازی با استفاده از ماوس انجام می شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.