درباره بازی

با شلیک به سمت حباب ها زنبور های عسل را از داخل آن نجات دهید.این بازی با ماوس و کلید های جهت نمای کیبورد انجام می شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.