درباره بازی

با کلیک روی گلوله برفی از روی موانع بپرید. در پایین صفحه سرعت و مسافت طی شده توسط شما نمایش داده می شود.

دیدگاه‌ها #2

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.