درباره بازی

با حرکت روی برف و عبور از موانع مختلف امتیاز بیشتری کسب نمائید. با کلیدهای جهت نمای کیبورد حرکت کرده و با استفاده از Space از روی موانع بپرید.

دیدگاه‌ها #4

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.