درباره بازی

تا جایی که می توانید و به سرعت کلیک کنید تا نارگیل ها را از درخت به زمین بیاندازید و امتیاز بیشتری کسب کنید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.