درباره بازی

پنگوئن ها در حال شیرجه زدن هستند سعی کنید تعداد بیشتری از آنها را جمع آوری نمائید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.