درباره بازی

یک بازی بسیار مهیج و اعتیاد آور است که باید به سرعت روی گاوها کلیک کنید تا ظرف شیرهر چه زودتر پر شود ، هر چه سرعت شما بیشتر باشد امتیاز بیشتری کسب خواهید کرد.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.