درباره بازی

تروریست ها حمله کردند و اقام به گروگان گرفتن مردم نموده اند ، با هدفگیری سریع آنها را از بین ببرید . این بازی با ماوس انجام می شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.