درباره بازی

تپه مورچه ای شما زیر حمله زنبور ها قرار دارد باید با پرتاب ابریشم در سوراخ هایی که به وجود آورده اند آنها را پر کنید. باید خیلی سریع عمل کنید تا کلونی را از فاجعه نجات دهید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.