درباره بازی

با تمرکز بر نیروی پدافندی خود در برابر حملات دشمن مقاومت نموده و سنگر نهایی را حفظ کنید تا به دست دشمن نیفتد.به راهنمای ابتدای بازی توجه نمائید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.