درباره بازی

در این بازی باید دقت نمائید و دلقک داستان را با شلیک توپ درون ظرف پر از آب بیاندازید. مسافت را تخمین بزنید و پرتاب نمائید.

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.