درباره بازی

یک بازی بسیار مهیج و اعتیادآور که به نوعی سرعت عمل شما را بهبود خواهد داد. ابتدا با فرمان GO از روی سکو به پایین بپیرد(با استفاده از کلید Space) وقتی به سطح زمین نزدیک شدید در زمان مناسب Space را فشار دهید تا چتر نجات باز شود. در هر مرحله نفر آخر از دور رقابت خارج می شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.