درباره بازی

با استفاده از ماوس باید آب را به درختان برسانید و به دزدان دریایی که کشتی آنها در خشکی گیر افتاده کمک کنید اما مراقب باشید که آب رودخانه به مردم روستا آسیب نرساند.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.