درباره بازی

هدف از بازی این است که با کلیک روی تکه های پازل ، بتوانید اعداد را مرتب  کنید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.