درباره بازی

هویج فانتزی باز گشته است و این بار زیر دریا باید از او محافظت نمائید . در برابر موج حملات دشمنان از هویج فانتزی محافظت کنید .به دلیل حجم بالای بازی (حدود ۱۳ مگابایت)باید کمی صبر کنید تا فایل بارگذاری شود.