درباره بازی

بازی آنلاین هواپیماها برگرفته از شاهکار انیمشن به همین نام است. در این بازی طبق راهنمای ابتدای بازی باید هواپیما را کنترل کرده و به خط پایان برسانید بازی از گرافیک و جذابیت بسیار بالایی برخوردار است