درباره بازی

با کمک کلید های جهت نما ، گوی را باید به محل مورد نظر برسانید ، دقت کنید که برخورد گوی با اشیاء دیگر و دیوار ها باعث قطع بازی می شود

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.