درباره بازی

فکر می کنید بتوانید همزمان دو توپ را در دومسیر مختلف با دو دست کنترل کنید؟ این بازی به بهترین شکل مهارت های شما را به چالش خواهد کشید و همزمان دو نیم کره مغز شما را درگیر خواهد کرد.این بازی می تواند یک تست ساده برای تمرکز و سرعت عمل شما باشد.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.