درباره بازی

به شیر دریایی حواس پرت کمک کنید تا با عبور از چالش های مختلف از هر مرحله عبور نماید. تمام مراحل این بازی در حقیقت یک مرحله است ولی با چالش ها و غافلگیری های مختلف

دیدگاه‌ها #1

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.