درباره بازی

در این بازی ساده و مهیج باید سعی کنید که رولرکوستر را از موانع پیش روی عبور داده و تا جایی که می توانید به جلو هدایت کنید.زندگی سرنشینان رولرکوستر به مهارت شما بستگی خواهد داشت.

دیدگاه‌ها #5

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.